Poľovníčka 15.01.2018

Dňa 15.1.2018  našu materskú školu navštívila v dopoludňajších hodinách pani Ševčovicová, ktorá deti oboznámila so životom zvierat formou rozhovoru, praktických ukážok a príhodami z lesa.