Návšteva 1.triedy ZŠ- 17.03.2017

Naši predškoláci navštívili prvákov, aby sa pred zápisom do 1.ročníka oboznámili s prostredím ZŠ i s p. učiteľkami. Vyskúšali si sedieť v lavici a riešili tiež pracovný list. Dostali aj prvú domácu úlohu. Pani učiteľka Trenčanská im čítala verše od Ľ. Podjavorinskej, deti im pripravili krátky program, dostali záložku do knihy a pozvánku pre rodičov na zápis. Nakoniec sme im aj my odovzdali malý darček