Návšteva pekárne 12.10.2016

V rámci týždňa ,,pracovné profesie" sa naši predškoláci vybrali do miestnej pekárne, kde ich tety pekárky oboznámili s výrobou a spracovaním pekárenských výrobkov.