Život detí v triede skákavých žabičiek

                                                      My sme žabky rosničky,
                                                       ráno máme rozcvičky.
                                                        Krk a krk a brekeke
                                                       spievame si pri rieke.