Čas prevádzky:   06:30 hod. - 16:00 hod.

Ranné schádzanie detí v tretej triede (na prízemí)- TRIEDA MÚDRYCH VEVERIČIEK:

od 06:30 hod.- 07:00 hod.

Poobedné schádzanie detí v tretej triede - TRIEDA MÚDRYCH VEVERIČIEK:              

od 15:30 hod. - 16:00 hod.