ČAS PREVÁDZKY

   

06:30 hod. - 16:00 hod.

V školskom roku 2020/2021 nebude z dôvodu protiepidemiologických opatrení fungovať ranná a poobedná zberná trieda.

Z dôvodu zákazu premiešavania detí bude ranné schádzanie prebiehať v každej triede jednotlivo od 06:30.

Poobedné preberanie detí bude prebiehať tak isto v jednotlivých triedach v čase od 14:30 - 16:00.