Kontakt

Meno školy: Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou
Email školy:

ms.bzince@gmail.com 

zs.bzince@post.sk, zsbzince.uctaren@post.sk, zsbzince.jedalen@post.sk, skola@zsbzince.edu.sk, riaditel@zsbzince.edu.sk, uctaren@zsbzince.edu.sk

Telefón: +421910479910     -    p. zástupkyňa pre MŠ
Len konzultačné hodiny od 10.00 do 11.00 hod. alebo po dohode s rodičom.
Prosíme, nevolať po 16.00 hodine.

+421327793201 
    -    materská škola

+421327793697    -     sekretariát, účtovníčka 
+421327793257    -     riaditeľ ZŠ 
+421911632336    -     riaditeľ ZŠ
+421327793698    -     školská jedáleň 
Adresa školy:
Bzince pod Javorinou č. 343, 916 11
Facebook Materská škola ŽABIČKA ŠKOLIČKA  
(
https://www.facebook.com/groups/1798124373742463/?ref=ts&fref=ts)
   

 

Kontaktujte nás