ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Krúžková činnosť bude na základe rozhodnutia RÚVZ v Trenčíne, Oddelenie detí a mládeže, Mgr. Miroslavy Pavlíkovej, spustená s najväčšou pravdepodobnosťou od októbra 2021. A to iba u PREDŠKOLÁKOV, na základe priaznivej epidemiologickej situácie.

 Rodičom týchto detí bol odovzdaný DOTAZNÍK o možnosti výberu krúžku. Bližšie informácie na ZRŠ.

 

 

                      

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Krúžková činnosť vzhľadomna situáciu a po porade s RÚVZ bude prebiehať iba v triede 5-6 ročných detí (zákaz premiešavania detí) os októbra 2020. Rodičia týchto detí dostanú DOTAZNÍK o možnosti výberu krúžku.

      
Zmena v § 4 ods.9 Vyhl. č. 308/2009 Z.z. - krúžková činnosť nesmie byť dopoludnia, ani v čase odpočinku (z hľadiska psychohygieny dieťaťa) - organizuje sa v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu rodiča.