Oznam

PREVÁDZKA MŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

06:30 hod. - 16:00 hod.

   

Organizácia dňa
Snažíme sa vytvárať podmienky pre slobodný rozvoj každého jednotlivca, rešpektujeme jeho individualitu, podporujeme tvorivú iniciatívu. Ak Vás zaujíma, čo Váš syn či dcéra budú v škôlke celé dni robiť, prečítajte si harmonogram, podľa ktorého vedieme v našej materskej škole každodennú výučbu