ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU :)

Oznam

Prosíme rodičov detí, ktoré nie sú v MŠ, aby si vyzdvihli fotky z koncoročného fotenia vo svojej triede.

Ďakujeme.

Oznam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo súťaž: Dúhový kolotoč.
Za našu MŠ sme zaslali 2 práce:
1. Nelka Medzayová,
2. Tibor Znachor.
Držíme deťom palce.

Oznam

V priloženom linku nájdete aktuálne informácie týkajúce sa prevádzky MŠ s účinnosťou od 27.05.2021, viď dokument: Manuál pre materské školy (s účinnosťou od 27.05.2021):
Ďakujeme.

 

Oznam

Vážení rodičia. 

Ak ste sa rozhodli darovať 2 % zo svojej dane OZ Podjavorinskej deti, tlačivo 2 % je na stránke ZŠ: www.zsbzince.edupage.org , a tiež vám ho pošleme e-mailom.

Tlačivo 2% si môžete zobrať aj vo vchode školy (keď pôjdete z testovania), alebo z Knižnej búdky pred školou. 

Vyplnené tlačivo aj spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov (toto tlačivo vám vystaví zamestnávateľ) môžete zaniesť na Daňový úrad v Novom Meste nad Váhom, alebo ho môžete priniesť do ZŠ a vložiť ho do schránky na školskej bráne, prípadne do Knižnej búdky do 26. 4. 2021. 

Ďakujeme

Oznam k ZÁPISU DETÍ DO MŠ (šk. rok 2021/2022)

Milí rodičia budúcich škôlkarov. V priloženom súbore nájdete všetky dôležité informácie k ZÁPISU DETÍ DO MŠ v školskom roku 2021/2022.
Prosíme o dôsledné preštudovanie.

 

Milí rodičia, ktorí plánujete zapísať svoje deti do našej MŠ. Pripájame link priamo z ministerstva s bližšími informáciami:
Prosíme rodičov o preštudovanie materiálu.
Ďakujeme.

 

Oznam

Vymaľovanie spálničky vo VČIELKOVEJ TRIEDE
 
Ani v tomto náročnom období nezaháľame. Pani učiteľka Ivanka a Elenka sa pustili do obnovy spálničky. Práca spočívala v oškrabaní starého náteru, penetračnom nátere, premaľovaní priestoru a finálnych malieb na stenu. Celkovo strávili obidve pri tvorbe viac ako 20 hodín.
Veríme, že z ich tvorby budú mať radosť aj naši škôlkari.
 

Oznam

ZELENÁ TRIEDA
 
Projekt realizovaný cez Zelený vzdelávací fond, ktorý bol podporený sumou: 5.000,-€ je v štádiu realizácie. 
ĎAKUJEME rodičom, ktorí nám doteraz pomohli s jeho realizáciou:
- OZ Podjavorinskej deti - pani Klempová: pomoc so sumarizáciou dokumentov;
- pani Znachorová: vypracovanie projektovej dokumentácie;
- pán POKORNÝ: báger na vykopanie základov, ktoré realizoval pán Ješko;
- pán BEDNÁRIK: realizácia základovej dosky.
 

Oznam

Z dôvodu pretrvávajúcej situácie, kedy sa dochádzka detí do MŠ riadi COVID semaforom sa bude od mesiaca február evidovať, ktoré deti nie vlastnou príčinou (ale tým, že sme v čiernej zóne) nemôžu navštevovať MŠ. Týmto deťom sa bude spätne na konci roka- teda v mesiaci júl krátiť školné (toto sa nebude týkať detí rodičov z kritickej infraštruktúry, ktorým je umožnená dochádzka detí do MŠ).
Ďakujeme.

 

 

 

Dôležitý oznam!

Oznamujeme rodičom, že podľa nového VZN č. 13/2020 obce Bzince pod Javorinou sa mení výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, čo znamená, že od januára 2021 sa mení výška doterajšieho školného z 12,- € na 15,- € mesačne. V januári sa uhrádzajú dva príspevky naraz, teda je nutné uhradiť sumu 30,-€.

Taktiež upozorňujeme rodičov s trvalým pobytom mimo Bziniec pod Javorinou, ktorí majú rozdielnu sumu školného: viď. v priloženom tlačive.

Prosíme o dôsledné preštudovanie prílohy.

Ďakujeme.

 

 

VZN_13_-_2020_miesto_a_čas_zápisu.pdf (67,3 kB)

Oznam

Oznam

Na našu MŠ nezabudol počas vianočných sviatkov ani Ježiško a deti si dnes pod stromčekom našli darčeky, ktoré poputujú do každej triedy.

 

 

 

 

 

 

Oznam

Ďakujeme pánovi Durcovi za namontovanie posledných kusov krytov na radiatory v MŠ a Občianskému združeniu Podjavorinskej deti za financovanie.

 

Oznam

V mesiaci október sa deti v MŠ v rámci týždňovej témy: PRACOVNÉ PROFESIE zapojili do 15. ročníka výtvarnej súťaže: POLÍCIA ZNÁMA - NEZNÁMA.

 

Za MŠ boli vybrané a zaslané 3 výtvarné práce:

 

1. Kristína Kukučová

2. Alica Bednáriková

3. Eliška Porubská

 

Výsledky súťaže budú známe začiatkom roka 2021. Organizátorom súťaže je Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru.

Súťažiacim držíme palce!

 

 

Oznam

 

 

Oznam

Výsledky súťaže SALAMANDER A BANÍCTVO OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE 2020.
V kategórii materských škôl sa na 2. mieste umiestnila: Andrea Borovjáková (Štiavnický Náco) a 3. miesto obsadila: Emília Pilátová (Baník).
Obom dievčatám blahoželáme.
 

Oznam

 

 

Oznam

(v súvislosti s opatrením proti šíreniu ochorenia COVID 19) Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s VÝNIMKOU potvrdenou riaditeľom školy a Čestným prehlásením o BEZINFEKČNOSTI danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, zákonných zástupcov, splnomocnenca a dieťaťa. 

 

Ďakujeme.

Oznam

Vážení rodičia,
MŠ je v šk. roku 2020/2021 otvorená v čase od 06:30 - 16:00. Kvôli opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID 19 je dočasne zrušená ranná a poobedná zberná trieda, ale i nosenie vlastných hračiek do MŠ. U triedy medvedíkov je vstup do budovy cez bočný vchod.
Vopred ďakujeme za dodržiavanie opatrení, ktoré sú detailnejšie popísané v Dodatku ku školskému poriadku.
 
Pripájame i zopár fotografií.
 
Tešíme sa na deti i stretnutie s Vami : )
 
 
 

TRIEDA VEVERIČIEK

 
 
 

TRIEDA VČIELOK

 
 
 

TRIEDA ŽABIEK

 
 
 

TRIEDA MEDVEDÍKOV

 
 
 

Oznam

 

Milí rodičia,

školský rok 2020/2021 nám už klope na dvere a s ním sú spojené i mnohé otázky od Vás, rodičov.

Dôsledne si prečítajte jednotlivé záložky na našej stránke, kde sme pre Vás aktualizovali údaje.
 

Začneme teda pekne po poriadku.

 

ZREALIZOVANÁ UMYVÁREŇ

     
Od 01. júna 2020 nastúpili deti zo žabkovej triedy do vynovenej umyvárne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na realizácii projektu: Nadácii ČSOB za podporenie projektu; no najmä realizátorom: Obecný úrad Bzince pod Javorinou a pán Stacho. Veríme, že priestor bude dlho slúžiť detičkám :)
 
 
 

 

 

OZNAM

 

Vážení rodičia,

Konzultácie so zástupkyňou pre MŠ si môžete dohodnúť na tel. čísle: +421910479910 v čase od 10:00 do 11:00 hod.

Ďakujeme
 

Pre odhlasovanie sa zo stravy platí stále telefónne číslo:


Jedáleň:      +421327793698 
MŠ:             +421327793201

MŠ Bzince pod Javorinou

Vitajte na stránkach našej materskej školy.

01.10.2015 21:58
  Teší nás, že ste zavítali práve k nám. Naša materská škola sa vyznačuje priateľským prostredím, ktoré na prvý pohľad poteší a rozžiari nielen Vaše malé ratolesti, ale aj Vás samotných. Sme si istí, že ihneď po prvej návšteve na Vás dopadne ľahká ťarcha nostalgie. Postačí len chvíľa, pár pohľadov na naše pestro vyzdobené a bohato vybavené triedy, a začnete s úsmevom na tvári spomínať, aké to bolo krásne a bezstarostné dochádzať každý všedný deň do škôlky. Doprajte svojmu dieťaťu krásne prežité predškolské roky, aké si pamätáte Vy a bez váhania ho zapíšte do našej materskej školy. Našu materskú Vitajte na stránkach našej materskej školy. školu nájdete na adrese , Bzince pod Javorinou.