ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU :)
Oznam 
Bližšie pokyny k zápisu sú dostupné v nasledovnom dokumente:
Pokyny k zápisu.docx (14369)
 
Oznam

Oznam

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu nízkeho počtu detí je MŠ zatvorená až do 9.1.2023.

Ďakujeme.

 

Oznam

Oznamujeme rodičom, že od 2.1.2023 je otvorená iba trieda mravčekov ( v ZŠ) a to iba pre prihlásené deti. Zároveň upozorňujeme rodičov aby si deti so sebou priniesli prezúvky a pyžamo. Vchod do ZŠ je uzamknutý, preto použite vchod zo zadu za telocvičňou. Ďakujeme. 

 

Všetkým rodinám našich detí želáme zdravie, lebo je tak krehké, šťastie, lebo je vrtkavé,  

pokoj, lebo je potrebný a lásku, lebo je tak vzácna.
Krásne vianočné sviatky praje kolektív materskej školy ,,Žabička Školička". ❤️

OZNAM

Oznam

Prosíme rodičov chorých detí, aby si prišli do materskej školy vyzdvihnúť fotky z vianočného fotenia.

Ďakujeme.

 

POĎAKOVANIE

 

OZNAM

Oznamujeme rodičom neprítomných detí, že mikulášske balíčky si môžete vyzdvihnúť na svojich triedach. Ďakujeme.
 

OZNAM

Milí rodičia, touto cestou by sme Vás chceli srdečne pozvať na pripravované vianočné besiedky v našej materskej škole. Bližšie informácie sú obsiahnuté v pozvánkach jednotlivých tried.
Trieda mravčekov bude mať besiedku v utorok 13.12.2022 vo svojej triede v ZŠ.
Trieda včielok bude mať v stredu 14.12.2022 svoju besiedku vo svojej triede na 1.poschodí MŠ.
Trieda veveričiek a žabiek budú mať spoločnú besiedku vo štvrtok 15.12.2022 v priestoroch jedálne MŠ.
Na všetkých sa už veľmi tešíme. ❤️

OZNAM

OZNAM 

OZNAM 

Milí rodičia, nakoľko sa materská škola chce tento rok zapojiť do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?", prosíme rodičov, ktorí majú možnosti a chcú prispieť do deťmi pripravovaných krabíc pre seniorov v DSS, aby svoje darované predmety odovzdali do konca tohto týždňa učitelkám na triedach.
Za každý vecný dar vopred Ďakujeme.

OZNAM 

OZNAM 

Prosíme rodičov, ktorí majú možnosť doniesť nám kancelársky papier nech odovzdajú triednym učitelkám na triede.
Ďakujeme.

OZNAM 

OZNAM 

OZNAM 

Upozorňujeme rodičov, že deti môžu do materskej školy prichádzať iba do 8.00 hodiny.
O 8.00 sa MŠ uzamyká, z dôvodu toho, že prevádzkové zamestnankyne majú inú prácu a deti musia byť do 8.00 zapísané a aj zahlásené na stravu.
Ďakujeme za pochopenie.

OZNAM 

Oznamujeme rodičom, že v stredu, dňa 2.11.2022 pôjdeme s deťmi počas dopoludnia púšťať šarkany. Každá trieda má šarkana zabezpečeného.
Prosíme o pevnú obuv pre deti.
Ďakujeme.

OZNAM 

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí, budú všetky deti, zo všetkých tried počas jesenných prázdnin 28. a 31.10.2022 spojené v triede veveričiek.
Ďakujeme.

OZNAM 

Upozorňujeme rodičov, že sa v materskej škole vyskytlo infekčné ochorenie - ovčie kiahne. Prosíme preto o zvýšenú pozornosť svojich detí.
Ďakujeme.

OZNAM 

Oznamujeme rodičom, že po telefonickom rozhovore s firmou "minifotovideo", ktorá u nás realizovala minulý rok fotenie, a ktorá bola Vami žiadaná aj na ZRŠ na realizovanie vianočného fotenia, sa vianočné fotenie touto firmou neuskutoční, nakoľko vianočné fotenia pre MŠ nerealizujú.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

OZNAM 

OZNAM

Upozorňujeme rodičov, že ak vaše dieťa ochorie, nie je odhlásené zo stravy a chcete mu vziať jeho obed, musíte si preň prísť do jedálne ZŠ aj s vlastným obedárom v čase od 11,30 do 12,00 hod.

Ďakujeme. 

OZNAM

Milí rodičia, trieda predškolákov - mravčekov sa tento školský rok zapojila do edukačno-zážitkového programu "Zeleninkové šialenstvo". Program je zameraný na prevenciu obezity, správne stravovacie návyky detí a zdravý životný štýl.

OZNAM

OZNAM

Pre pretrvávajúcu vysokú chorobnosť detí z triedy veveričiek, sú deti rozdelené a spojené v triede žabiek a včielok.

Ďakujeme.

 

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že od zajtra, t.j. 26.9.2022, sú ráno otvorené všetky štyri triedy (teda veveričky idú do svojej triedy) a podľa chorobnosti detí uvidíme, či sa niektorá trieda spojí). 

Ďakujeme Vám za pochopenie.

 

POĎAKOVANIE

Ďakujeme pánom - Roman Krajčovic, Pavol Hložka a Marek Turan, ktorí nám znovu sponzorsky vyhotovili a vo svojom voľnom čase aj namontovali a opravili celé veľké pieskovisko.
Ďakujeme.
 

OZNAM 

Oznamujeme rodičom, že sa v materskej škole vyskytol prípad vší. Prosíme, preto rodičov, aby si svoje deti skontrolovali.

Ďakujeme.

 

OZNAM 

OZNAM

Upozorňujeme rodičov, že sa v materskej škole vyskytlo infekčné ochorenie - ovčie kiahne. Prosíme preto o zvýšenú pozornosť svojich detí.

Ďakujeme.

 

 OZNAM

 

Oznam - rodičovské združenie
Oznamujeme všetkým rodičom, že celoškolské rodičovské združenie sa bude konať dňa 8.9.2022, t.j. štvrtok o 16.00 vo veľkej jedálni triedy veveričiek v budove MŠ. Prosíme všetkých rodičov o povinnú účasť nakoľko budú informovaní o všetkých nových školských dokumentoch a prebehne voľba pokladníka do rady ZRŠ.
Ďakujeme. 

 

 

 OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že materská škola Žabička Školička otvára svoje brány pre všetky deti v pondelok - 5.9.2022 o 6.30.
Zoznamy tried: Veveričky (2-3 ročné deti), Žabky (3-4 ročné deti), Včielky (4-5 ročné deti) budú visieť na hlavnej nástenke pri hlavnom vchode do budovy MŠ.
POZOR ZMENA!!!
Deti, ktoré plnia v školskom roku 2022-2023 povinné predprimárne vzdelávanie (predškoláci) nastupujú do novootvorenej triedy v budove ZŠ. Zoznam detí novej triedy mravčekov (5-6 ročné deti) bude visieť v šatni pri triede v ZŠ.
Tešíme sa na Vás milé naše deti. ❤️

 

 

 OZNAM

 
Prosíme rodičov, aby nám do pondelka, t.j. 25.7.2022, na emailovú adresu MŠ (ms.bzince@gmail.com) dali vedieť, ktoré deti potrebujú nastúpiť do MŠ už 2.9.2022 (piatok) nakoľko žiaci do ZŠ nastupujú až 5.9.2022 (pondelok).
 
Ďakujeme.

 

POĎAKOVANIE

OZNAM

 

Oznam 

Milí rodičia, Naša materská škola sa zapojila do 4. ročníka projektu Čerstvé hlavičky.

O tom, ktoré základné a materské školy získajú ovocie a zeleninu na týždennej báze počas celého školského roka rozhodne verejnosť hlasovaním.

Informácie k hlasovaniu:

Hlasovanie bude prebiehať od 28.4.-1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk

Hlasovať: - môže ktokoľvek, po tom čo sa zaregistruje svojim emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke

- je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke)

- môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny.

Návod ako sa na stránke registrovať a ako hlasovať nájdete v prílohe. 

Podporte hlasovanie za Našu škôlku - ĎAKUJEME!

 

Oznam

 
Žiadosť o prijatie do MŠ: Žiadosť o prijatie do MŠ.doc (56320)
Elektronickú prihlášku do MŠ môžete podať na nasledovnom odkaze 

https://zsbzince.edupage.org/register/ 

 

Oznam

Milí rodičia predškolákov,

Zápis do 1. roč. ZŠ sa uskutoční dňa 11. apríla 2022 v čase 13,00 hod. - 16,00 hod. v budove školy. Zápis sa bude organizovať za prítomnosti detí a rodičov. Ak by sa epidemiologická situácia v okrese zmenila, budeme Vás včas informovať o zmene spôsobu a čase zápisu. Odporúčame elektronickou formou, alebo poštou. Prihlášku bude možné vypísať aj pri zápise.

Všetky bližšie informácie nájdete na priloženom linku.

Ďakujeme.

https://zsbzince.edupage.org/a/zapis-prvakov-do-zs

 

POĎAKOVANIE

Dnes deti na školskom dvore čakalo veľké prekvapenie v podobe nových stolov a lavíc do výučbového altánku. Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa na práci podielali: Ing. Roman Krajčovic, Ing. Lukáš Stacho, Pavol Hložka a Marek Turan. Spoločne odpracovali viac ako 80 hodín a hodnota spolu je okolo 3.000 eur. Spolupodieľali sa na tom i Wood line (p. TRÚSIK) - dodanie reziva, firma Izotech - dodanie spojovacieho materiálu, Drevo expres (p. Jarábek) - príprava reziva, AlmiEko (p. Ing. Bednár) - poskytnutie priestorov. Deti si pripravili i odmenu v podobe 4 obrazov a predškoláci zaspievali i pieseň o lese. Tešíme sa, keď budeme môcť altánok s deťmi naplno využívať.

 

POĎAKOVANIE

Ďalšia pracovná sobota našich šikovných oteckov. Veľmi Ďakujeme!

 

Poďakovanie

Tak takto trávili sobotu niektorí oteckovia našich detí. Rezali, hoblovali, brúsili, natierali aby zhotovili lavičky a stoly do nášho nového výukového altánku na školskom dvore. Klobúk dolu chlapi pred Vami. Za všetky deti Vám patrí veľká vďaka!

 

Oznam

Vážení rodičia, radi by sme Vám dali do pozornosti nasledovné informácie.

Odhlasovanie stravy:

Stravu je možné odhlásiť vždy najneskôr do 18:00 predchádzajúceho dňa cez aplikáciu Edupage do ktorej máte prístup, alebo telefonicky na čísle  032 / 779 36 98 do 14:00. Cez Edupage je možné týmto spôsobom odhlasovať obedy aj počas víkendu, v  nedeľu je odhlásenie možné do 20:00.

V prípade, že obed nestihnete odhlásiť v stanovenom čase, je možnosť prísť si preň v čase od 11:30 do 12:00 a obed Vám dáme do prinesených nádob.

V absolútne urgentných prípadoch je možné obed odhlásiť ráno do 7:30, jedná sa však skutočne o výnimočné prípady. Dôvodom je, že jedlo sa začína pripravovať o 6:00, objednávka surovín však prebieha v predchádzajúci deň a teda ráno už nie je možné zmeniť ich množstvo a je potrebné zaplatiť všetko objednané.

POZOR –  RODIČIA ŠKÔLKAROV

Nezabudnite prosím, že neprítomnosť dieťaťa nestačí nahlásiť pani učiteľke v škôlke, ale odhlásenie stravy je potrebné nahlásiť aj v jedálni.

Platba stravného:

Stravné je potrebné zaplatiť vždy do 15. teho predchádzajúceho mesiaca (čiže napríklad za máj do 15. apríla). Pokiaľ používate Edupage, vidíte presne, koľko Vám chýba zaplatiť, koľko máte zaplatené či koľko Vám ostáva. Rovnako je možné platiť priamo cez túto aplikáciu. V ostatných prípadoch je možná platba prevodom na účet alebo šekom.

Zmeny v jedálnom lístku

V posledných týždňoch sa niekoľko krát stalo, že sa na poslednú chvíľu zmenilo niečo v jedálnom lístku. Táto skutočnosť nás veľmi mrzí a rodičom sa ospravedlňujeme. Dôvodom je najmä to, že nie vždy nám dodávatelia dovezú požadované množstvo surovín a v požadovanej kvalite. Preto sa môže stať, že v jedálnom lístku je uvedená k obedu mandarínka, no deti dostanú jablká, pretože ponúkané mandarínky boli v nízkej kvalite.

Taktiež do situácie vstupujú náhle karanténne opatrenia pre celé triedy. Vtedy pristupujeme k zmenám v jedálnom lístku v záujme ekonomickej efektivity.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým rodičom, ktorí dodržiavajú a rešpektujú tieto pravidlá, a ktorých je, chvalabohu väčšina.

V prípade, že by ste mali akékoľvek podnety alebo otázky k fungovaniu školskej jedálne, môžete kontaktovať vedúcu, p. Korytárovú, na vyššie uvedenom čísle. 

 

Oznam

Všetko dobré v Novom roku všetkým rodinám našich detí želá tím materskej školy Žabičky školičky.
Materská škola je pre deti otvorená od 10.1.2022. Tešíme sa na Vás.
Deti z triedy medvedíkov nastupujú v pondelok 10.1.2022 do svojej triedy v ZŠ.
Upozorňujeme rodičov, že každé dieťa pri nástupe do MŠ musí mať vypísané tlačivo o bezpríznakovosti.
Ďakujeme.
 

Oznam

Krásne, šťastné, radostné, veselé, pokojné, požehnané, lásky a zdravia plné Vianočné sviatky Vám želá celý kolektív materskej školy. ❤

Oznam

ZMENA V OSPRAVEDLŇOVANÍ NEPRÍTOMNOSTI DETÍ V MŠ

Platné od 25.11.2021

Deti s plnením povinného PV alebo PPV:                    ( Predškoláci )
Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.( bezpríznakové potvrdenie – tlačivo)

Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka alebo podozrenie za zanedbávania zdravotnej starostlivosti o dieťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy
z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom
vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť;

Deti s NIE povinným vzdelávaním v MŠ:              ( Nie predškoláci)
Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia.  „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárnevzdelávanie nie je povinné v materskej a špeciálnej materskej škole.
pre Vás platí tlačivo o bezpríznakovosti.

 
 

Oznam

Milí rodičia predškolákov.

Tento školský rok sa predškoláci zapoja aj do projektu "Adoptuj si kravičku". Zatiaľ im prišiel rodný list kravičky, o ktorú sa budú starať a plniť každý mesiac rôzne úlohy.

"Adoptuj kravičku je unikátny projekt realizovaný z Mliečneho fondu. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať."

 

OZNAM

 
Prosíme rodičov, ktorí odhlasujú svoje deti zo stravy cez EDUPAGE, aby pri odhlasovaní zaklikli všetky tri údaje (desiata, obed aj olovrant) pre odhlásenie z jedného dňa.

Ďakujeme.

 
 

OZNAM

Milí rodičia, pripájame súhrn najdôležitejších informácií, ktoré boli obsahom rodičovského združenia.

Ďakujeme. 

 

Oznamujeme všetkým rodičom, že podľa VZN obce ohľadom stravovania detí v MŠ je rodič povinný svoje dieťa odhlasovať zo stravovania deň vopred a to do 14.00 hodiny u vedúcej školskej jedálne, na t.č. +421327793698 alebo cez stránku edupage.
Zo stravovania sa už dieťa v MŠ neodhlasuje.
Ďakujeme!
Prikladáme aktuálne VZN obce.
 

Oznam

Oznamujeme rodičom, že začiatok nového školského roka bude vo štvrtok, 2.9.2021. Zoznamy detí budú vyvesené vo vestibule hlavnej budovy na nástenke. 

Tešíme sa na vás!

 

Oznam

Vymaľovanie spálničky vo VČIELKOVEJ TRIEDE
 
Ani v tomto náročnom období nezaháľame. Pani učiteľka Ivanka a Elenka sa pustili do obnovy spálničky. Práca spočívala v oškrabaní starého náteru, penetračnom nátere, premaľovaní priestoru a finálnych malieb na stenu. Celkovo strávili obidve pri tvorbe viac ako 20 hodín.
Veríme, že z ich tvorby budú mať radosť aj naši škôlkari.
 

Oznam

ZELENÁ TRIEDA
 
Projekt realizovaný cez Zelený vzdelávací fond, ktorý bol podporený sumou: 5.000,-€ je v štádiu realizácie. 
ĎAKUJEME rodičom, ktorí nám doteraz pomohli s jeho realizáciou:
- OZ Podjavorinskej deti - pani Klempová: pomoc so sumarizáciou dokumentov;
- pani Znachorová: vypracovanie projektovej dokumentácie;
- pán POKORNÝ: báger na vykopanie základov, ktoré realizoval pán Ješko;
- pán BEDNÁRIK: realizácia základovej dosky.
 
 

Dôležitý oznam!

Oznamujeme rodičom, že podľa nového VZN č. 13/2020 obce Bzince pod Javorinou sa mení výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, čo znamená, že od januára 2021 sa mení výška doterajšieho školného z 12,- € na 15,- € mesačne. V januári sa uhrádzajú dva príspevky naraz, teda je nutné uhradiť sumu 30,-€.

Taktiež upozorňujeme rodičov s trvalým pobytom mimo Bziniec pod Javorinou, ktorí majú rozdielnu sumu školného: viď. v priloženom tlačive.

Prosíme o dôsledné preštudovanie prílohy.

Ďakujeme.

 

 

VZN_13_-_2020_miesto_a_čas_zápisu.pdf (67,3 kB)

Oznam

 

 

 

Oznam

Ďakujeme pánovi Durcovi za namontovanie posledných kusov krytov na radiatory v MŠ a Občianskému združeniu Podjavorinskej deti za financovanie.

 

 

Oznam

V mesiaci október sa deti v MŠ v rámci týždňovej témy: PRACOVNÉ PROFESIE zapojili do 15. ročníka výtvarnej súťaže: POLÍCIA ZNÁMA - NEZNÁMA.

 

Za MŠ boli vybrané a zaslané 3 výtvarné práce:

 

1. Kristína Kukučová

2. Alica Bednáriková

3. Eliška Porubská

 

Výsledky súťaže budú známe začiatkom roka 2021. Organizátorom súťaže je Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru.

Súťažiacim držíme palce!

 

 

 

Oznam

Výsledky súťaže SALAMANDER A BANÍCTVO OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE 2020.
V kategórii materských škôl sa na 2. mieste umiestnila: Andrea Borovjáková (Štiavnický Náco) a 3. miesto obsadila: Emília Pilátová (Baník).
Obom dievčatám blahoželáme.
 

 

 

Oznam

(v súvislosti s opatrením proti šíreniu ochorenia COVID 19) Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s VÝNIMKOU potvrdenou riaditeľom školy a Čestným prehlásením o BEZINFEKČNOSTI danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, zákonných zástupcov, splnomocnenca a dieťaťa. 

 

Ďakujeme.

Oznam

Vážení rodičia,
MŠ je v šk. roku 2020/2021 otvorená v čase od 06:30 - 16:00. Kvôli opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID 19 je dočasne zrušená ranná a poobedná zberná trieda, ale i nosenie vlastných hračiek do MŠ. U triedy medvedíkov je vstup do budovy cez bočný vchod.
Vopred ďakujeme za dodržiavanie opatrení, ktoré sú detailnejšie popísané v Dodatku ku školskému poriadku.
 
Pripájame i zopár fotografií.
 
Tešíme sa na deti i stretnutie s Vami : )
 
 
 

TRIEDA VEVERIČIEK

 
 
 

TRIEDA VČIELOK

 
 
 

TRIEDA ŽABIEK

 
 
 

TRIEDA MEDVEDÍKOV

 
 
 

 

 

 

ZREALIZOVANÁ UMYVÁREŇ

     
Od 01. júna 2020 nastúpili deti zo žabkovej triedy do vynovenej umyvárne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na realizácii projektu: Nadácii ČSOB za podporenie projektu; no najmä realizátorom: Obecný úrad Bzince pod Javorinou a pán Stacho. Veríme, že priestor bude dlho slúžiť detičkám :)
 
 
 

 

 

OZNAM

 

Vážení rodičia,

Konzultácie so zástupkyňou pre MŠ si môžete dohodnúť na tel. čísle: +421910479910 v čase od 10:00 do 11:00 hod.

Ďakujeme
 

Pre odhlasovanie sa zo stravy platí stále telefónne číslo:


Jedáleň:      +421327793698 
MŠ:             +421327793201

MŠ Bzince pod Javorinou

Vitajte na stránkach našej materskej školy.

01.10.2015 21:58
  Teší nás, že ste zavítali práve k nám. Naša materská škola sa vyznačuje priateľským prostredím, ktoré na prvý pohľad poteší a rozžiari nielen Vaše malé ratolesti, ale aj Vás samotných. Sme si istí, že ihneď po prvej návšteve na Vás dopadne ľahká ťarcha nostalgie. Postačí len chvíľa, pár pohľadov na naše pestro vyzdobené a bohato vybavené triedy, a začnete s úsmevom na tvári spomínať, aké to bolo krásne a bezstarostné dochádzať každý všedný deň do škôlky. Doprajte svojmu dieťaťu krásne prežité predškolské roky, aké si pamätáte Vy a bez váhania ho zapíšte do našej materskej školy. Našu materskú Vitajte na stránkach našej materskej školy. školu nájdete na adrese , Bzince pod Javorinou.