Školská jedáleň

  • Odhlásiť dieťa zo stravy možno iba u vedúcej školskej jedálne na t.č. +421327793698, deň vopred a to do 14.00 hodiny, cez Edupage do 18.00 hodiny alebo si rodič môže prísť do jedálne pre už zaplatený obed.
  • Po dohode so zriaďovateľom je nutné stravné uhrádzať vždy vopred, do 15. dňa v mesiaci.
 
 Rodič je povinný oznámiť materskej škole aj dôvod neprítomnosti svojho dieťaťa, ak sa nemôže zúčastniť na výchovno - vzdelávacej činnosti.  

V tomto prípade rodič volá do materskej školy na t.č. +421327793201.

 

 

 
Alergény
1. OBILNINY obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos) a výrobky z nich
2. KÔROVCE a výrobky z nich
3. VAJCIA a výrobky z nich
4. RYBY a výrobky z nich
5. ARAŠIDY a výrobky z nich
6. SÓJOVÉ ZRNÁ a výrobky z nich
7. MLIEKO a výrobky z nich
8. ORECHY a výrobky z nich
9. ZELER a výrobky z neho
10. HORČICA a výrobky z nej
11. SEZAMOVÉ SEMENÁ a výrobky z nich
12. OXID SIRIČITÝ a SIRIČITANY, sušené ovocie, ovocné konzervy a výrobky zo zemiakov