Školská jedáleň

  • Stravné je nutné uhrádzať vždy do 1. dňa nasledujúceho mesiaca
  • Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy je možné vždy 24 hod. vopred
  • V mimoriadnych prípadoch /ochorenie a pod./ najneskôr ráno do 7:30 u vedúcej ŠJ alebo v MŠ
            t.č. školská jedáleň: 032/779 36 98
            t.č. materská škola: 032/779 32 01
 

 

 
 
 
Alergény
1. OBILNINY obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos) a výrobky z nich
2. KÔROVCE a výrobky z nich
3. VAJCIA a výrobky z nich
4. RYBY a výrobky z nich
5. ARAŠIDY a výrobky z nich
6. SÓJOVÉ ZRNÁ a výrobky z nich
7. MLIEKO a výrobky z nich
8. ORECHY a výrobky z nich
9. ZELER a výrobky z neho
10. HORČICA a výrobky z nej
11. SEZAMOVÉ SEMENÁ a výrobky z nich
12. OXID SIRIČITÝ a SIRIČITANY, sušené ovocie, ovocné konzervy a výrobky zo zemiakov