O nás

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil v materskej škôlke."

(Nevšedné úvahy o všedných veciach, Robert Fulghum)

 

Sme materská škola, ktorá sa nachádza v rodisku prvej najväčšej spisovateľky detskej veršovanej tvorby pre deti- pani Ľudmily Podjavorinskej, čo sa odzrkadlilo aj v jej súčasnom názve ,,Žabička školička“, ktorý vznikol na základe najznámejšej detskej básne -,,Žabiatko“

 

Humanisticky zameraná materská škola , s holisticky koncipovaným kurikulom, na osobnostne orientovanú edukáciu so zameraním na etickú výchovu, výchovu k zdraviu a environmentálnu výchovu.

 

Do školy chceme prinavrátiť nezištnú radosť, ale i trvalú zodpovednosť. Školu vyprofilovať v záujme rodičov i miestneho spoločenstva. Pestovať v deťoch zdravé telo, ale aj intelekt ducha. Zveľaďovať tradície rodiny, hodnoty vzdelania, kultúru národa, civilizáciu planéty. Podávať pomocnú ruku, pretože reformovať výchovu detí, to neznamená iba zdokonaľovať didaktiku v škole, to znamená reformovať život nás dospelých. My sme pôda, z ktorej rastú nové generácie- a iba na nás záleží, či budú lepšie a šťastnejšie.

,, Aké deti si vychováme, taký svet budú vytvárať budúcim generáciám...“